Snažím se odeslat každou zásilku do tří dnů, ale občas se stane, že jsem zavalen. Pak trvá odeslání více než týden. Pokud potřebujete knihu rychleji, napište mi e-mail na kniha@petrhampl.com, že to spěchá. Petr Hampl

Ivo Budil: Globální dějiny a postliberální společnost

Kód: 372
1 270 Kč
Skladem

Jedna z těch výjimečných knih, které si kupujeme na celý život a které se dědí z generace na generaci. Kniha, jaká může být ozdobou domácnosti spíše než pár kousků vzácného porcelánu. Jako Gibbonův Pád římské říše nebo Darwinův spis O původu druhů. Celkem 800 stran hutného čtení shrnuje závěry desítek let práce asi nejvzdělanější osobnosti českého intelektuálního života a obsahuje i neuvěřitelné množství údajů a informací. 

Knihu dodáváme s podpisem profesora Budila a dárkem - Hamplovou Cestou z nevolnictví. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Budilova kniha přibližuje v širších historických, politických, kulturních a ekonomických souvislostech globální dějiny Eurasie od poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu po počátek jednadvacátého století. Od úsvitu středověku až do sklonku raného novověku byly rozsáhlé oblasti rozkládající se od Číny přes Střední Asii po Indii a Středomoří integrovány prostřednictvím orientální globalizace, která soustředila největší světový hospodářský a intelektuální potenciál. Evropské společnosti se nacházely na periférii této obrovské zóny tvořené množstvím obchodních a politických vazeb. Atlantická globalizace, jež se zrodila v osmnáctém století v prostoru mezi severozápadní Evropou a Severní Amerikou, byla podmíněna vznikem silného merkantilistického státu, vědeckého světonázoru a ideologie liberalismu. Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století atlantická globalizace definitivně zastínila orientální globalizaci a vyústila do západní hegemonie a moderní globální civilizace. Současná stagnace Západu a opětovný vzestup asijských mocností souvisí s krizí euroamerického racionalismu, scientismu a liberalismu, která může být překonána přehodnocením odkazu liberalismu a vytvořením ideologie postliberalismu.